Henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. RekisterinpitäjäTakaisin etusivulle
Ruokatieto Yhdistys ry
Vanha Talvitie 2 A 16, 00580 Helsinki
y-tunnus: 0111164-2
040 710 4170, ruokatieto@ruokatieto.fi
2. Rekisterin yhteyshenkilö
Minna Asunmaa
Vanha Talvitie 2 A 16, 00580 Helsinki
040 4105270, minna.asunmaa@ruokatieto.fi
3. Rekisterin nimi
Opettajien yhteystietorekisteri
4. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta
Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen rekisterin ylläpitämiseksi. Ruokavisan rekisterin henkilötietoja käytetään Ruokatieto Yhdistys ry:n tuottaman Ruokavisa -kilpailua koskevaan viestintään. Tietoja käytetään vain ammatillisiin tarkoituksiin.
5. käsiteltävät tiedot ja käsittelylogiikka
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilöihin liittyviä tietoja:
- etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, salasana, syntymäaika
- Opettajan opettamat aineet
- Koulun nimi, osoite, postinumero ja postitoimipaikka ja maakunta
- Ruokavisaan mukaan ilmoitettavien opetusryhmien lukumäärä
Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan
- rekisteröidyltä itseltään Ruokavisan osallistumisen yhteydessä, sen hallinnointijärjestelmän kautta
- verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä
Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi, tai niin kauan kunnes henkilö pyytää tietojen poistamista. Henkilötietojen poisto tapahtuu välittömästi pyydettäessä. Vanhentuneet tiedot päivitetään ja tarpeettomat poistetaan. Henkilötietojen käsittely tapahtuu Ruokatiedon henkilökunnan toimesta.
Automaattista päätöksentekoa ja profilointia ei tapahdu
6. Henkilötietojen/rekisterin suojaaminen
Asiakirjat ovat suojatulla palvelimella, jonne pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sinne on pääsy Ruokatiedon henkilökunnalla, alihankkijana toimivan palveluntarjoajan teknisellä ylläpidolla sekä asianosaisella henkilöillä, joilla on pääsy vain omiin henkilökohtaisiin tietoihin. Verkkosivuilla tietoja suojataan SLL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla. Muut henkilötiedot ovat käyttötarkoituksen mukaisesti henkilökunnan omissa sähköisissä kansioissa, joihin pääsy on ainoastaan salasanaa käyttämällä. Kansiot sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimella, jossa on käytössä asianmukaiset suojausmenetelmät. Ruokatiedon hallinnon verkkoasemalla on listaus kansioista ja dokumenteista, joissa tietoja sijaitsee. Ruokatiedon työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat ovat, ovat lukittuja ja valvottuja. Tietoja poistetaan rekisteröidyn henkilön tai hänen edustamansa oppilaitoksen pyynnöstä tai kun ko. henkilö ei enää edusta oppilaitosta, joka kuuluu Ruokatiedon sidosryhmään.
7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihin:
- Nähdä/saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin
- pyytää rekisterinpitäjää korjaaman puutteelliset/virheelliset henkilötiedot
- Siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle
- vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
- Pyytä rekisterinpitäjän poistamaan henkilötiedot
Kysymyksiin ja käsittelyä koskeviin pyyntöihin voi olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön. Mikäli rekisteröity on itse antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja käsittelylle ei ole muuta perustelua, rekisteröity on oikeutettu peruuttamaan suostumuksensa ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.
8. Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajien ryhmät
Ruokatieto ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli kolmas osapuoli toimii Ruokatiedon lukuun, tietoja luovutetaan tietosuojasopimuksessa mainitulla tavalla. Tarkoituksenmukaisia henkilöiden kontaktitietoja annetaan erillisprojektien yhteiseen käyttöön silloin, kun Ruokatieto on mukana hankkeessa. Muutoin Ruokatieto ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille ilman, että rekisteröity tämän eri luvalla sallii. Ruokatieto ei luovuta tietoja ulkomaille ilman, että rekisteröity tämän eri luvalla sallii.
9. Henkilötietojen siirto EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.
 

© Kehätieto 2012 – 2019 Ruokatieto

Tämän aineiston tuottamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea.