Henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. RekisterinpitäjäTakaisin etusivulle
Ruokatieto Yhdistys ry
Vanha Talvitie 2A 16
00580 Helsinki
puh. 040 710 4170
Y-tunnus 0111164-2
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Minna Asunmaa
minna.asunmaa@ruokatieto.fi
Vanha Talvitie 2 A 16
00580 Helsinki
3. Rekisterin nimi
Ruokavisan opettajien yhteystietorekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhteydenpito Ruokavisaan osallistuviin opettajiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Sähköpostisoite
Salasana
Sukunimi
Etunimi
Syntymäaika
Opettajan opettamat aineet
Koulun nimi
Koulun osoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Maakunta
Ruokavisaan mukaan ilmoitettavien opetusryhmien lukumäärä (arvio)
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tietoja saadaan käyttäjän rekisteröityessä Ruokavisan hallinnointijärjestelmään.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja säilytetään valvottuihin ja suojattuihin tiloihin sijoitetuissa ATK-laitteissa. Pääsy rekisteriin on rajattu yhdistyksen työntekijöille työtehtävien perusteella myönnettyihin käyttäjätunnuksiin. Yhdistyksen henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus rekisteritietoihin.
 

© Kehätieto 2012 – 2018 Ruokatieto

Tämän aineiston tuottamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea.